Lumina lină

„O carte deschisă e un creier ce vorbeşte,

închisă, un amic ce speră,

uitată, un suflet ce iartă,

distinsă, o inimă ce plânge”,

ne spune în povestirea „Fabrica de mucava”, regretatul profesor doctor Al. Husar (vol. „Al nouălea cer”, D. Munteanu, Ed. G. Coşbuc, 2009, pag. 190).
Citatul se referă la necesitatea de a ne cultiva spiritul prin intermediul cărţii, de a o respecta, pentru învăţăturile ce ni le dă,

dar şi pentru munca depusă de autor la scrierea şi tipărirea ei.
Mă voi referi mai jos la volumul de curând apărut la Ed. „Limes” Cluj şi intitulat:  „Terapie prin cuvânt” al doamnei Jeniţa Naidin.
Ajunsă la vârsta pensionării, doamna Jeniţa Naidin îşi consacră viaţa scris-cititului şi prin publicarea unor articole cu pregnante rezonanţe educative, doreşte să ne îndemne la o viaţă dedicată meditaţiei mistico-religioase, ne dă îndemnuri de convieţuire în pace, înţelegere şi iubire creştinească.
Cu înţelepciunea omului trecut prin suferinţa trupească şi sufletească, se apleacă, cu răbdare şi multă pricepere în a expune, asupra unor cărţi ale filosofilor, psihologilor şi psihanaliştilor, din care extrage doar citate ce ne pot servi ca îndemnuri de a duce o viaţă cumpătată în iubire de oameni şi înţelepciune.
În prefaţa cărţii scrisă de distinsul scriitor, profesor Vasile Găurean, se relevă scopul scrierii, direcţionat pe două coordonate esenţiale:
– „să iubim şi să învăţăm a iubi de la începuturile vieţii noastre”;
– „să explorăm lumea sinelui şi analizându-i subteranele ascunse, să ne luminăm printr-o gândire pozitivă, fiindcă suntem ceea ce gândim”.

În sprijinul acestor idei, autoarea selectează, prezintă şi prelucrează citate din operele unor scriitori celebri, cum sunt: Stefan Klein, Daniel Goleman,. Annik de Souzenelle, Andrei Pleşu, Maitrey Devi, Alfred Adler, N.S. Lazarev şi alţii, uneori ideile fiind întregite cu relatarea unor episoade din viaţa proprie, din a căror rezolvare/finalizare pozitivă sau negativă, autoarea a acumulat multă înţelepciune.
Pentru că ne aduce în faţă volume şi autori mai puţin cunoscuţi, rubrica doamnei Jeniţa Naidin de pe site-ul „Răsunetul” este cea mai accesată, ne spune ziaristul-scriitor Menuţ Maximinian. Iar pentru tendinţa corectivă a comportamentului social-uman, pentru blândeţea adresării şi spiritul creştinesc în care autoarea scrie, părintele Grigore Conea o numeşte… „o albină harnică ce culege polenul din cât mai multe flori, apoi îngreunată de el şi aureolată, îl aduce în comunitate pentru a fi metamorfozat în mierea dulce şi ceara ce va lumina în sfeşnice” (O albină harnică”, preot Grigore Conea, vol. „Terapie prin Cuvânt”, pag. 189).
Artistul Gheorghe Mizgan realizează volumului o copertă pe măsura distincţiei şi rafinamentului conţinutului.
„Cel mai înalt bun al civilizaţiei, cel mai profund, este, totuşi, cartea” (Al. Husar).

Psiholog Virginia Brănescu

Bistriţa, 2010

postat pe 2 sept  2011. Jeniţa  Dodiţă Naidin