Mănăstirea Snagov

Mănăstirile Bisericile şi Schiturile de pe teritoriul ţării noastre, România, sunt splendide mărturii în ceea ce priveşte credinţa şi evlavia noastră străbună, în ceea ce priveşte identitatea noastră şi creativitatea poporului român.

Ele reprezintă dovezi ale istoriei noastre şi a faptului că naţiunea română s-a dezvoltat odată cu Creştinismul ei timpuriu.

Mănăstirea Snagov este o mănăstire de călugări cu Hramul:

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,

Sfântul  Voievod  Neagoe Basarab,

Sfântul Antim Ivireanu.

 

În satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu,  judeţul Ilfov  se află acest  minunat centru de spiritualitate  românească ctitorit de   Mircea cel Bătrân.

Fiind construită din cărămidă în stil athonit, Mănăstirea Snagov este amplasată pe o insulă din  mijlocul  Lacului  Snagov.

Datează din secolul al XI-lea.

După tradiţie, – dar nu se ştie sigur,  ceea ce am auzit vorbindu-se, de curând, când am fost acolo, (adică mulţi oameni spuneau că nu acolo e mormântul lui Vlad Ţepeş), –  în această  mănăstire se află mormântul lui Vlad Ţepeş.

În faţa  Altarului este o piatră de mormânt aşezată orizontal,  în partea dreaptă a pietrei, cum te uiţi spre Catapeteasmă este o statuie cu capul lui Vlad Ţepeş şi o candelă aprinsă.

Vlad Ţepeş  a murit în anul 1476.

În  biserica mănăstirii pictura e veche şi prin multe locuri destul de deteriorată.

Prima pictură este  a lui Dobromir cel Tânăr şi are o datare din anul 1653, atunci era domnitor Mircea Ciobanu.

În vreme  ce la Mănăstirea Snagov era  stareţ  Antim Ivireanu (1694-1705) şi în acel timp s-au tipărit cărţi bisericeşti.  Aici s-a  tipărit prima carte cu litere  latineşti din Ţara Românească:  Orânduiala  slujbei lui Constntin şi Elena.

Din anul 2010 peste lacul Snagov  este un pod ce facilitează accesul  pelerinilor la mănăstire.

Să vedem fotografiile pe care le-am făcut:

Bistriţa,  Vineri,  1 Mai 2015                            Jeniţa Naidin