Crâmpeie de Viață- Convorbiri cu Menuț Maximinian

Vă invit să citiți o Cronică despre cartea Crâmpeie de Viață, în care am răspuns la întrebările jurnalistului Menuț  Maximinian, urmare a unui dialog realizat cândva. Mărturisesc faptul că la multe întrebări mai grele  nu am conturat încă  răspunsuri pentru public, deci nu apar în această lucrare.

Fiind în pragul vârstei de 70 de ani, am decis publicarea aceastui volum,  iar cu timpul, convorbirile cu scriitorul Menuț Maximinian vor continua.

Pentru întrebările ample ale intervievatorului, am găsit un simbol, pentru a tehnoredacta cartea cu un Cuprins, unde cititorii să poată avea acces mai facil la o temă sau alta a  Crâmpeielor din Viața mea. 

Iată cuvintele  scriitorului  și traducătorului     Victor  Știr  despre 

 Crâmpeie de Viață – Convorbiri cu Menuț Maximinian:

”Crâmpeie de viață,  cartea unei atitudini exemplare

Voluntar sau nu, facem adesea apel la mari spirite pentru a ne verifica sau pentru a ne susține aserțiuni care ar necesita pentru fundamentare demonstrații prea lungi. În cazul volumului Jenița Naidin- Crâmpeie de viață. Convorbiri cu Menuț Maximinian, apărut la Editura Napoca Star din Cluj Napoca, în 2021, ni se pare potrivit să invocăm spiritul francezului Buffon și citatul său Le style c’est l’homme meme, adică, stilul este omul însuși.. Crâmpeie de viață este un interviu amplu, la care Jenița Naidin răspunde plecând de la biografia proprie, și relația stabilită este atât de adecvată, încât cartea devine de nedisociat de felul de a fi al autoarei.

Jenița Naidin, cu numele de fată Jeniţa Dodiţă, s-a născut în satul Băbuşa, comuna Băceşti, judeţul Vaslui și a absolvit Liceul în Iaşi, în anul 1970, apoi Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, la Bucureşti, cu licenţa în anul 1983. A lucrat peste 30 ani în Sistemul public al Pensiilor şi Asigurărilor Sociale, şi a publicat, ca specialist recunoscut în acest domeniu, 12 cărţi juridice, în perioada 1993-2003, la Editura Lumina-Lex, Bucureşti. Începând cu anul 2007 a tipărit volumele: Scrisul şi Cititul (eseuri, carte autobiografică), Vindecarea (eseuri, carte autobiografică); Terapie prin Cuvânt (eseuri); Cuvântul vindecător (eseuri), Terapia de responsabilizare, Confesiuni, Împreună din iubire, Scrieri din inima și Lucian Blaga la Bistrița. 1938-1940, ultima recenzată în România literară, ceea ce semnifică atenție și interes din partea receptorilor.

Se vede cu destulă ușurință că autoarea este un om de carte, cum se spune, consacrându-se în prima parte a activității de scriitor unor volume de specialitate, pentru ca după aceea, să se dedice, liberă, nevoilor interioare de reflecție și exprimare. Volumul Crâmpeie de viață parcurge agale viața autoarei care povestește, ghidată de întrebările foarte bine rostuite ale scriitorului și jurnalistului Menuț Maximinian, experimentat în domeniu, autor al mai multor cărți de interviuri. Provenind din mediu rural, dintr-un sat al Moldovei, viața de copil a autoarei nu promitea foarte multe, material, dar inteligența nativă și excepționala atmosferă din familie au dat aripi tinerei ființe spre o frumoasă dezvoltare. Esențială, se percepe, a fi fost dragostea, căldura părintească din familie, educația în valorile credinței ortodoxe și a tradiției românești, zestre care a devenit merindea sfântă pentru întreaga viață. Acestea sunt datele care transpar din întreg-textul cărții, căruia autoarea îi adaugă valoarea învățăturilor culese din lecturile Sfinților Părinți ai bisericii creștine, asupra Sfântului Grigore Teologul oprindu-se cu stăruință și transmițând și cititorului din viața pilduitoare și din înțelepciunea celui amintit. Se poate spune, fără rezerve, despre Jenița Naidin, că este ceea ce scriitorul și profesorul universitar doctor Mircea Gelu Buta numea între o carte a domniei sale intelectual înduhovnicit, adică un intelectual care trăiește activ învățătura bisericii noastre ortodoxe și sentimentele patriotice.

Rememorând datele esențiale ale vieții, autoarea oferă un tablou de iubire pentru familie, pentru semeni, pentru munca pe care a făcu-o cu o conștiință și devotament exemplare. Citim în fraze frumoase, curgătoare, într-o limbă română curată, despre curiozitatea, stăruința, cu care autoarea își căuta cărțile de foarte bună factură și a căror lectură îi stimulau capacitatea de reflecție asupra propriei vieți, asupra semenilor și a rostului lumii. Aceeași grijă și delicatețe se desprinde din relațiile cu semenii pe tot parcursul timpului evocat. Cartea aceasta se modelează, în subsidiar, desigur, ca un ghid de viață exemplară, și constatăm că ajunsă profesional la un nivel foarte înalt, consilier al Ministrului Muncii, Jenița Naidin nu a uzat de dezvoltarea de adversități, de cultivarea orgoliilor și toată paleta de răutăți care se folosesc adesea între oameni, pe parcursul tipului de viață competițională, practicată întotdeauna. Munca și smerenia au fost marile însușiri pe care Jenița Naidin și-a sprijinit cariera și viața, de asemenea, pasiunea pentru psihologie, lecturile aprofundate din această știință pătrunzătoare în tainele, mecanismele vieții psihice. Cărțile lui Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Dumitru Stăniloae, Maiorescu, Pascal, Carl Gustav Jung și alții sunt frecvent deschise de autoare și commentate cu voluptate.

Imperativul biblic Ora et labora a fost însușit de autoare la modul propriu, și ca un fir roșu, Crâmpeie de viață sunt străbătute de grija, și în același timp dragostea, pentru rugăciune, pentru cititul textelor sfinte, mai ales al Psalmilor și Evangheliilor. Rugăciunea ca intrare în dialog cu Dumnezeu, rugăciunea pentru izbăvirea proprie și pentru izbăvirea semenilor dă vrednicia care îl individualizează pe omul lui Dumnezeu de cei care trăiesc viața la întâmplare și sunt înclinați mai mult să nege îndatoririle de acest tip. M-au ajutat lecturile din Viețile Sfinților, arta celor din vechime, cât și a celor din secolul XX, mai ales viețile celor care și-au asumat închisorile pentru ideile lor, pentru credința lor neclintită în Dumnezeu, deși acești oameni lăsați de Dumnezeu în viață au îndurat chinuri fizice și psihice de nedescris, nu sunt canonizați, nu sunt în calendar!-scrie relevant autoarea. Nu vom merge mai departe fără să subliniem grija deosebita pe care JenițaNaidin a manifestat-o pentru familie, pentru soțul ei și pentru cei doi fii, spre fericirea căror și-a dăruit toate puterile.

Creștină veritabilă, autoarea mărturisește că pentru domnia sa moartea nu reprezintă o spaimă, ci o etapă, în firea rânduielilor existenței, consemnate în învățătura sfântă a Bisericii Creștine. Socotim că o atare senină abordare izvorăște din personalitatea complexă, armonioasă a autoarei și îi conferă liniștea, nu prea ușor de găsit printre semeni.

Așezarea de success a crâmpeielor vieții, ca pe un fir, în ordine, cu atâta modestie, ține de strategia armonizării întrebărilor, puse cu o rară știință, de scriitorul și jurnalistul Maximilian Menuț, cu răspunsurile deopotrivă descriptive și sugestive ale autoarei, pe o cale narativă absolut liberă. Autoarea găsește formula frumuseții simple, smerite, fără orgoliul podoabelor literare sau a bestsellerului zgomotos.

 Această pildă de viață ne vine din frumoasa Moldovă, care a dat excepționale valori culturii române, și poate, tocmai de aceea, a fost maculată de răutățile îndreptate împotriva poporului nostru.

Cartea reușește să fie exemplară, un îndemn și un ghid pentru viețile contemporanilor, neavând nimic smintitor, iar modestul nostru comentariu, nimic encomiastic.”.

Victor ȘTIR

(   Am preluat Cronica  de pe site ul  culturalestiri.blogspot.com )

***     

Imagine de la Mănăstirea Salva jud. B N . foto jenita naidin

Multumesc din Suflet  Domnului  Victor  Știr  pentru că a citit cartea  și a scris  o Cronică atât de frumoasă, adică din Suflet de român  autentic. 

Mulțumesc frumos și  cititorilor mei.

Cu Iubire și Recunoștință

Jenița Dodiță Naidin

Miercuri, 14 Iulie 2021

Cu Fața spre o LUMINĂ  CALDĂ