Cuvinte de ziua surorii mele Maria

 

Din ceea ce a compus Regele David, cu mii de ani în urmă, am cules aici un Psalm minunat, cu notele de subsol cu tot, ca să avem prilej de meditaţie.

Energia noastră se bazează pe Iubire.

Din Iubire pentru sora mea Maria, (Maricica, Mărioara cum îi mai spunem noi),  care azi împlineşte 70 de ani, postez pe Blog aceste cuvinte înţelepte din Sfânta Scriptură, pagina 751.

La mulţi ani! Dragă surioară!

 

„PSALMUL

117

Aliluia

 

1. Mărturisiţi-vă Domnului că e bun, că în veac este mila Lui[1].

2. Să spună dar casa lui Israel că e bun, că în veac este mila Lui.

3. Să spună dar casa lui Aaron că e bun, că în veac este mila Lui.

4. Să spună dar toţi cei ce se tem de Domnul că e bun,

că în veac este mila Lui[2].

5. Eu din necaz L-am chemat pe Domnul

şi El m’a auzit întru lărgiea auzului.

6. Domnul este ajutorul meu,

nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.

7. Domnul este ajutorul meu şi eu de sus mă voi uita la vrăjmaşii mei.

8. Mai bine e să te încrezi în Domnul

decât să te încrezi în om.

9. Mai bine e să nădăjduieşti în Domnul decât în mai-marii pământului.

10. Toate neamurile m-au împresurat,

iar eu în numele Domnului le-am biruit;

11. De jur-împrejur m’au împresurat,

iar eu în numele Domnului le-am înfrânt;

12. m-au împresurat precum albinele un fagure[3]

şi s-au aţâţat ca focul între spini,

iar eu în numele Domnului le-am biruit;

13. împins am fost şi răsucit să cad,

dar Domnul I-a sărit în sprijin.

 

14. Domnul e tăria mea şi cântecul meu

şi El mi S-a făcut mie spre mântuire.

15. Glas de bucurie şi mântuire  în corturile drepţilor:

„Dreapta Domnului a lucrat putere,

16. dreapta Domnului m’a înălţat,

dreapta Domnului a lucrat putere”.

 

17. Nu voi muri, ci voi fi viu

şi voi povesti lucrurile Domnului.

18. Certând m’a certat Domnul,

dar morţii nu m-a dat.

19. Deschideţi-mi porţile dreptăţii:

prin ele voi intra şi-L voi lăuda pe Domnul.

20. Aceasta este poarta Domnului,

drepţii vor intra printr’însa.[4]

 

Bistriţa, 31 ianuarie 2014   Jeniţa Naidin

 

 

 

 


[1] …Îndemnul de a ne mărturisi Domnului, urmat de asigurarea că El este bun şi milostiv

[2]  Ce anume semnifică cele două „case” (familii spirituale), – a lui Israel şi a lui Aaron- ştim mai limpede din versetul 21 al Psalmului 113: „cei ce se tem de Domnul, cei mici împreună cu cei mari”.

[3] Evidenţiind valenţele profetice ale acestui psalm, Fericitul Augustin raportează stihul acesta „de mare subtilitate mistică” la cei ce L-au batjocorit pe Iisus şi L-au răstignit, neştiind ce fac. Dacă albinele  din stup fac miere fără s’o ştie, prigonitorii Domnului nu-şi dădeau seama că ni-L făceau pe Domnul mai dulce ca oricând, prin însăşi patima Sa.  “Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul”. (Ps. 33, 8).

[4]    Sf. Clement Romanul:  “Dintre multele porţi deschise, numai poarta dreptăţii este poarta lui Hristos; toţi cei ce intră prin ea sunt fericiţi şi-şi îndreaptă mersul în cuvioşie, în dreptate, săvârşind totul fără tulburare. Să fie cineva credincios, să fie puternic în a-şi spune ştiinţa, să fie înţelept în deosebirea cuvintelor, să fie curat în fapte; dar cu atât mai mult se cuvine să fie smerit cu cât pare a fi mai mare! Să caute folosul de obşte: pe al tuturor, iar nu pe al său.”