Despre literatura hermetică

Trandafir înflorit în octombrie. L-am  fotografiat

în ziua de 11 octombrie 2014 în grădina Adela & Nelu.

Citim azi  un text din Istoria  Credinţelor şi Ideilor Religioase, autor Mircea Eliade:

 

„ 209.  Revelaţia lui Hermes Trismegistul

Sub numele de hermetism se înţelege totalitatea  credinţelor, a ideilor şi a practicilor, transmise în literatura hermetică.

Este vorba de o culegere de texte de valoare inegală, redactate între sec. al III-lea î.e.n. şi sec. al III-lea e.n.

Se deosebesc două categorii:  scrierile aparţinând hermetismului popular (astrologie, magie, ştiinţe oculte, alchimie) şi literatura hermetică savantă, în primul rând  a celor  şaptesprezece tratate, în greceşte, din Corpus Hermeticum [Se mai dispune şi de traducerea latină, cunoscută sub numele de Asclepius, a unei  „Cuvântări desăvârşite” (Logos teleios), al cărei original s-a pierdut, şi a vreo treizeci de texte păstrate în Anthologium a lui Stobaios, spre anul 500.].

În ciuda deosebirilor lor de plan, de conţinut de stil, există o anumită unitate de intenţie între cele două grupuri de texte: acest lucru reaminteşte de raporturile dintre daoismul filosofic şi daoismul popular (  133) sau de continuitatea dintre expresiile „clasice” şi cele „baroce” ale Yogăi. Cronologic, textele hermetismului popular sunt cele mai vechi, unele dintre ele urcând până în sec. al III-lea î.e.n.  Cât priveşte hermetismul filozofic, el s-a răspândit mai ales în sec. al II-lea al erei noastre.

După cum era de prevăzut, această literatură oglindeşte, mai mult sau mai puţin, sincretismul iudeo-egiptean (deci şi anumite elemente iraniene); se recunoaşte în plus platonismului; dar începând cu sec. al II-lea e.n. dualismul gnostic devine predominant.

[…]  Cosmosul este bun şi frumos, deoarece este pătruns de Dumnezeu. Contemplând frumuseţea Cosmosului se ajunge la divinitate. Dumnezeu, care este în acelaşi timp Unul  […], este creator şi se numeşte „Tatăl”. Omul ocupă al treilea loc în triadă, după Dumnezeu şi Cosmos.”.

 

Deci, să privim frumuseţea Cosmosului, cerul înstelat…

Să privim şi  fotografii cu natura de pe Pământ, planeta noastră care este un punct cosmic.

Bistriţa,  14 octombrie 2014  de Sfânta Paraschiva  Jeniţa Naidin