Ilie Tesviteanul şi Efrem Sirul

 

Astăzi, 20 iulie 2014, ne amintim de Sfântul Prooroc Ilie, cel care  a trăit cu peste 800 ani înainte de naşterea pe Pământ a lui Iisus Hristos.

Sfântul Ilie a locuit în cetatea Tesve în timpul regelui evreilor Ahab.

Îndemnat de soţia sa feniciană, Isabela, regele Ahab părăseşte credinţa sa, iar Proorocul Ilie anunţă seceta de trei ani şi jumătate asupra regatului.

După ce Sfântul Ilie a adus ploaia şi foametea a încetat, poporul a constatat că Dumnezeu este cu el. Cărţile vechi spun:

„Iar când s-au sfârşit zilele Proorocului Ilie, a fost ridicat la ceruri într-un vârtej de flăcări şi într-un car de foc. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Bisericii ne spun că Sfântul Ilie va veni, iarăşi pe pământ, la sfârşitul veacurilor, ca Înainte mergător, la cea de a doua venire a lui Hristos, în slavă.”

În scrierile Părintelui Efrem Sirul citim cum se ruga Ilie la Dumnezeu şi cum Acesta îi răspundea, dar şi cuvintele celor ajutaţi. Să citim câteva crâmpeie pe care le-am cules aici din PROLOAGE:

„Dezleagă Stăpâne, legăturile morţii de la fiul văduvei şi-l înviază pe el” Aşa se ruga Sfântul Ilie.  Şi Dumnezeu răspunde:

„Dezleagă şi tu cerul, pe care cu limba ta l-ai legat; şi atunci, prin cuvânt, voi dezlega şi Eu legăturile morţii, pe care, cu înţelepciune, pentru tine le-am adus asupră-i. […]  Ştiu, Ilie, că nu este altul asemenea ţie.”

Iar Ilie spune către Dumnezeu: „Dă viaţă copilului şi dezleagă  cerul, numai izbăveşte-mă de lacrimile văduvei; ca să nu mă întristeze, plângând.”

Efrem Sirul ne arată cuvintele mamei către Ilie:

„Acum te-am cunoscut că eşti, cu adevărat, omul lui Dumnezeu şi grai adevărat este în gura ta.”

Scrie Efrem Sirul:

„Şi întorcându-i pe toţi să creadă în Dumnezeul cel viu, Ilie s-a înălţat, în car de foc, spre cer, întru cutremur mare, lăsându-şi cojocul asupra Elisei.

Iar Dumnezeului nostru să-I fie, de la noi, slavă şi cinste în vecii vecilor! Amin.”

Fac o legătură cu faptul că Sfântul Ilie şi-a lăsat cojocul asupra Elisei şi mă gândesc  că în Familia Dorina şi  Dorian David s-a născut de curând, nepoţica lor,  Elisa, căreia îi dorim ocrotire cerească.

Astăzi scriitorul David Dorian  îşi conduce mama pe ultimul drum.

Întreaga Familie, ce se comportă cu seninătate în aceste momente,

arată ce înseamnă să fii evoluat spiritual şi înţelept.

Binecuvântări tuturor!

Bistriţa, 20 iulie 2014.    De Sfântul  ILIE! Jeniţa Naidin