James Allen – Cum gândeşte omul – 9 –

Continuăm să ne referim mai departe la  cartea:  „Cum gândeşte omul”,

   scrisă de James Allen.

Suntem încă la Capitolul 2,  Efectele gândului  asupra circumstanţelor, acolo unde am rămas în  data de 27 August 2019, şi,  citim,  reluând ultimul paragraf de la finalul postării anterioare, pentru a avea înţeles ceea ce aflăm astăzi.

Vă mărturisesc, cu Dragoste, că aceste scrieri din cărţile care se ocupă de gândirea umană ne sunt necesare tuturor şi la orice vârstă ne afăm.

Iată:

«[…] 

Omul începe să fie om, doar atunci când încetează să se mai lamenteze şi să clevetească, şi începe să caute dreptatea ascunsă care îi reglementează existenţa.

Pe măsură ce îşi adaptează mintea la acest factor regulator, încetează să-i mai acuze pe alţii de situaţiile în care se află şi încearcă să întreţină gânduri puternice şi nobile. 

Încetează să se mai lupte cu circumstanţele şi începe să se folosească de ele pentru a progresa rapid şi pentru a-şi descoperi puterile şi posibilităţile din el însuşi.

            Legea, nu confuzia, reprezintă principiul guvernator în univers. Dreptatea, nu nedreptatea, este forţa care dă formă  şi pune în mişcare guvernul spiritual al lumii. Prin urmare, omul trebuie să se îndrepte şi să descopere că universul este drept. Pe parcursul acestui proces de îmbunătăţire a sa, va descoperi că, pe măsură ce îşi modifică gândurile faţă de lucruri şi oameni, lucrurile şi lumea îşi vor schimba raporturile cu el.  Dovada acestui adevăr se află în fiecare persoană şi se poate verifica, cu uşurinţă, prin introspecţie şi autoanaliză sistematică. Dacă un om ăşi modifică radical gândurile,  va rămâne uimit de transformarea rapidă ce se va manifesta în circumstanţele vieţii lui.

Oamenii cred că gândurile pot rămâne ascunse, dar nu este adevărat. Minciuna devine rapid obicei, iar obiceiul se transformă în obişnuinţa de a bea şi în senzualitate, ceea ce duce la lipsuri şi boli.

Gândurile impure, de orice fel, devin obiceiuri care storc de energie şi duc la tulburări, iar apoi se transformă în circumstanţe confuze şi nefavorabile.

Gândurile de teamă, îndoială şi nehotărâre devin obiceiuri care îl fac pe om slab, laş şi şovăielnic, şi se transformă în situaţii ce duc la eşec, lipsuri materiale şi dependenţă.

Gândurile de lene devin obiceiuri care îl fac pe om necinstit şi mârşav, care se transformă în stări de ticăloşie extremă.

Gândurile de ură  şi de condamnare a celorlalţi devin obiceiuri de blamare şi violenţă, care se transformă apoi în circumstanţe, mai mult sau mai puţin dureroase.

Pe de altă parte, din gândurile frumoase iau naştere obiceiuri de bunătate şi armonie, care se transformă în circumstanţe favorabile şi agreabile.

Gândurile pure devin obiceiuri de cumpătare şi autocontrol, şi se transformă în circumstanţe care asigură linişte şi tihnă.

Gândurile de curaj, încredere în sine şi hotărâre devin obiceiuri de îndrăzneală şi se transformă în circumstanţe care aduc succes, abundenţă şi libertate.

Gândurile energice devin obiceiuri    de curăţenie şi hărnicie, care se transformă în circumstanţe plăcute. Din gândurile bune şi iertătoare iau naştere obiceiuri amabile, care se transformă în circumstanţe care protejează.

Gândurile de iubire şi cele altruiste devin obiceiuri de generozitate faţă de ceilalţi, şi se transformă în situaţii ce aduc, în mod sigur, prosperitate statornică şi adevăratele bogăţii.

Gândirea persistenţă – fie ea bună sau rea – cu privire la o anumită chestiune, va avea, cu siguranţă, impact asupra caracterului şi a vieţii voastre.

Omul nu poate alege direct situaţiile, dar îşi poate alege gândurile şi, astfel, indirect, dar sigur, îşi poate modela  experienţele.

Natura îi ajută pe toţi oamenii  să primească răsplata gândurilor pe care le au cel mai des şi creează ocazii care vor aduce la suprafaţă, foarte rapid, atât binele cât şi răul oglindit în gândurile lor.»  

         (va urma)

*

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin 

Luni, 9 Septembrie 2019 

Bistriţa 

Familia este Binecuvântată de Dumnezeu. 9.09.2019

*