M. Maximinian despre prezenţa lui A. Moldovan în presa literară

Spuneam și în alte rânduri că uneori, dacă nu am timp să citesc o carte sau  o publicaţie, mă rezum la afla o opinie succintă scrisă de oameni avizaţi.

Criticii literari, lectorii, eseiştii, scriitorii ne ajută în acest sens.

Uneori, avem posibilitatea, ca într-un timp scurt, să luăm cunoştinţă despre mai multe publicaţii şi  activitatea unor scriitori de prestigiu.

Reproduc aici o asemenea comunicare, şi,

iată,  această posibilitate oferită publicului de un om destoinic,

prin  articolul:

 

„Criticul Andrei Moldovan în presa literară din ţară

 

Ultimul număr al revistei „Pro Saeculum”,  cu un colegiu director de prestigiu

 (Ioan Adam, Radu Cârneci, Niculae Gheran, Irina Petraș, D. R. Popescu, Liviu Ioan Stoiciu, Magda Ursache) și având-o pe Rodica Lăzărescu redactor șef,

propune un conținut consistent în cele 262 de pagini ale sale.

Pe lângă cei mai sus menționați, semnează și în acest număr, precum în multe din numerele anterioare, numeroși scriitori importanți ai literaturii noastre de azi, printre care:

George Bălăiță, Iordan Datcu, Mircea Tomuș, Bogdan Ulmu, Cornel Ungureanu, Romulus Rusan, Constantin Cubleșan, Constantin Coroiu, Ana Blandiana, Mircea Popa, Vasile Andru,  Valeriu Râpeanu ș. a.

Criticul Andrei Moldovan,

Președintele Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud,

deține în revistă o rubrică permanentă intitulată:

 „Romanele poeților”.

De astă dată, cronica având drept titlu

 „Emilian Galaicu Păun și ființa ca literatură” este un amplu comentariu pe marginea romanului „Țesut viu. 10×10” aparținând cunoscutului scriitor basarabean.
În revista „Nord literar” (nr. 4, aprilie 2016), publica
ție recenzată de multe ori în coloanele ziarului nostru, grație prezențelor bistrițene frecvente, pe lângă cronica literară semnată de Gheorghe Glodeanu la volumul de corespondență intimă între Ioana Em. Petrescu și Liviu Petrescu, precum și comentariile lui Gheorghe Pârja, Constantin Cubleșan, Mircea Popa sau poemele lui Aurel Ștefanachi, Daniela Sitar Tăut realizează un întins dialog cu scriitorul Andrei Moldovan.

Interviul este, pe cât de natural și dezinvolt, pe atât de interesant, atât prin problematica abordată, cât și prin noutatea perspectivelor.
La Baia-Mare apare de pu
țină vreme o nouă revistă de cultură,

 „Polemici” (precum cea care apărea cândva în spațiul american), avându-l ca director pe Alexandru Buican (autor al unei impresionante biografii a lui Constantin Brâncuși), redactor-șef pe Daniela Sitar-Tăut și o redacție „de clasă”:

Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Flori Bălănescu, Alecu Ivan Ghilia, Lorența Popescu. Revista are și colaboratori care să-i asigure pagini de mare interes:

Constantin Cubleșan, Ioan Es. Pop, Radu Ulmeanu, Mircea Coloșenco,

Monica D. Cândea ș. a..

Criticul literar Andrei Moldovan, colaborator permanent,

semnează în nr. 1-2 din 2016 o prezentare a romanului „Atașamentul” de Florence Noiville, tradus în limba română de Florica Ciodaru Courriol (Editura Școala Ardeleană, 2015),

precum și o cronică la volumul „La drum” de Mircea Petean

(Editura Limes, 2016), în nr. 3-4 al publicației.”

 

Menuţ Maximinian

(Articol publicat în Ziarul Răsunetul-Bistriţa, Marţi, 24 Mai 2016)

 

*

V-am prezentat  sinteza realizată de harnicul ziarist şi scriitor Menuţ Maximinian pentru că timpul nu este de partea multora dintre noi, astfel încât să luăm cunoştinţă de multitudinea scrierilor publicate şi, din cuprinsul lor să ne facem o idee despre un anume autor.

Or, prin munca unui om,  ceilalţi pot lua cunoştinţă, într-un timp scurt, de ceea ce îi interesează.

Personal, m-am bucurat de tot ce am citit, şi, mai ales de faptul că  excelentul editor şi scriitor Mircea Petean a mai publicat o carte intitulată:  „La drum”.

Cum sunt mereu pe drumul Bistriţa-Bucureşti- Izvoru-Bistrița, voi căuta cartea, însă, mai întâi,

cu precădere, am să citesc  cronica  scrisă de  criticul literar Andrei Moldovan, pentru a afla o părere avizată.

Acum, vă invit să  priviţi ce am fotografiat, fiind recent pe drum.

 

ploua peste salcâmi înfloriți…

căsuță pentru păsări la  IZVORU în grădină

La întoarcere, spre Bistrița, la Sărmaș

spre Apus…lacuri  spre comuna MATEI

Bistriţa,  Miercuri,

25 Mai 2016, Jeniţa Naidin