Victor ŞTIR despre cartea Lucian Blaga la Bistriţa

 

 

 

 

 

 

 

Ca  urmare  a unor studii şi acţiuni realizate e parcursul mai multor ani, mai intens în perioada 2014-2017, am reuşit să public un eseu-documentar  despre  proprietatea lui Lucian Blaga de lângă Bistriţa.

Iată un ecou despre acest volum, în care autorul compară cartea pe care am scris-o cu   o Piatră pentru aducere aminte:

„Lucian Blaga la Bistrița (1938-1940)”, de Jenița Naidin,

sau piatra tombală din Dealul Dumitrei

 

Anul editorial 2018 începe pentru bistrițeni cu cartea „Lucian Blaga la Bistrița (1938-1940)”, de Jenița Naidin, apărută la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca. Volumul beneficiază de Studiul introductiv și Addenda semnate de dr. Zenovie Cârlugea, din Târgu Jiu, cunoscut la nivelul întregii țări pentru studiile sale despre viața și opera lui Blaga.
Jenița Naidin este cunoscuă între scriitorii bistrițeni ca eseistă care reflectează asupra unor chestiuni din zona teoriei literaturii, cartea dânsei despre scris și citit bucurându-se de atenția cititorilor. În alte volume a scris despre teme din perimetrul religiei și al psihologiei.
În „Lucian Blaga la Bistrița” autoarea se oprește asupra relației de suflet pe care Blaga a avut-o cu această zonă a țării. În Bistrița trăia sora sa, Letiția Pavel, prin mijlocirea căreia poetul și filosoful și-a cumpărat o casă pe Dealul Dumitrei, și vreo 4 hectare de pământ, gospodărie în toată regula, de care au fost încântate soția sa, Cornelia, și fiica, Dorli. Revenit în țară din diplomația în străinătate, Blaga a locuit la proprietate și a lucrat la cărțile sale, începând cu 1938, dar în 1940, după cedarea Ardealului de Nord Ungariei, s-a mutat la Sibiu, cu Universitatea din Cluj, unde îndeplinea funcția de profesor. Proprietatea atât de dragă lui Blaga – privind de pe deal Valea Bârgăului, ar fi spus: „Acesta este spaţiul mioritic din opera mea” – a fost vândută în 1947 și poetul-filosof nu a mai locuit la Bistrița niciodată.
Proprietatea lui Blaga a ajuns la oameni simpli, care nu au putut valorifica modestul imobil pentru a face din el un semn al trecerii marii personalități a culturii române prin Bistrița și nici nu era în gândul și sarcina lor așa ceva. Încercările scriitorilor Jenița Naidin, David Dorian, Gheorghe Mizgan, Mircea Gelu Buta și Ioan Pintea de a atrage atenția asupra iminentei dispariții a prezenței lui Blaga la Bistrița au rămas fără ecou. În prezent, cauza este pierdută, din cauza nepăsării factorilor locali de decizie. Se va fi gândit cineva la Blaga: „Ne e cu stea în frunte!”. Ba se pare chiar că e, fiind unul dintre cei mai mari poeți români și un filosof, după opinii ale cunoscătorilor, cu o operă comparabilă cu a lui Hegel.
Volumul este unul riguros documentat, cu o bibliografie la zi, și cuprinde referiri ale unor personalități literare şi ale unor prieteni de-ai lui Blaga la proprietatea din perimetrul Bistriței. De reținut faptul că autoarea transcrie pagini din „Jurnalul” Corneliei Blaga, din cartea semnată de Dorli Blaga, „Tatăl meu, Lucian Blaga”, binevenite, deoarece accesul cititorului la aceste cărți este dificil, tirajele fiind epuizate. Volumul are o întindere mai amplă decât stricta referire la proprietate și este, într-o măsură, raportarea sufletească proprie la scriitorul și opera de care se ocupă.
Cartea Jeniței Naidin, pe lângă faptul că e o palmă dată autorităților de la 1989 încoace, este și piatra tombală, crucea peste prezența lui Lucian Blaga la Bistrița. De acum, se poate discuta despre carte, iar nu despre proprietate sau vreun monument: un bust, o piatră cu ceva scris în amintirea unei figuri ilustre a culturii noastre. Și când ne gândim că la Bistrița Blaga ar fi putut avea o casă memorială, la fel ca Andrei Mureșanu!
Cinste Jeniței Naidin, pentru importantul volum!

Victor Știr

(Articol publicat în ziarul Mesagerul de  B-N, 27 01 2018 )

 

*

Menţionez:

încă mai sunt optimistă  că, în timp, Cineva se va gândi să meargă acolo,

sus pe Deal şi să realizeze un obiectiv cultural unde să urce oameni din România şi din alte ţări

ca să privească Spaţiul mioritic românesc, loc admirat de Lucian BLAGA.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa  Dodiţă Naidin

Duminică,  28 Ianuarie 2018