Cornel Cotuţiu – „La noi”

1 blog magnolie CN8952

Până în anul 1990 cititul era o activitate culturală nelipsită pentru mulţi dintre noi.

Fiind în Bucureşti, am avut aproape multe edituri şi librării, dar

am citit cu încredere şi folos mai multe cărţi editate departe, la Editura Dacia-Cluj-Napoca.

O parte sunt şi acum în bibioteca de care mă voi despărţi doar  la Plecare.

Una din aceste lucrări este:

„Opt zile pentru totdeauna”, autor Cornel Cotuţiu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.

Venită în Transilvania, după cum a fost scris în stele, citesc de mai mulţi ani în ziarul Răsunetul-Bistriţa rubrica:  „La noi” semnată de scriitorul Cornel Cotuţiu.

Invit cititorii blogului meu să parcurgă un articol util, scris ca de obicei cu talent din această rubrică.

M-am oprit asupra acestuia cu o stare sufletească aparte fiindcă în conţinutul lui e amintit oraşul în care am urmat liceul – Iaşi-,  şi, oraşul Cluj unde am dorit să urmez studiile universitare în anul 1970, studii pe care, ulterior, le-am absovit în Bucureşti.

Dar acest text,  scris de profesorul-scriitor Cornel Cotuţiu, merită atenţie pentru că sintetizează desfăşurarea unui eveniment cultural de excepţie şi reproduce, după opinia mea, cuvinte de aur rostite de personalităţi şi selectate fericit de autorul rubricii:  „La noi”.

 

Citiţi, vă rog!:

 

«Transilvania – „o Europă în miniatură”

Cuvintele au fost rostite (în aplauzele celor prezenți în sala mare a Muzeului Etnografic al Transilvaniei) de către Dl. Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, eminentul istoric Gheorghe Iacob, venit la Cluj-Napoca cu ocazia lansării volumului:

 Istoria Transilvaniei, autori Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan.
Cartea a apărut la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca (director Vasile George Dâncu); ediție a doua, revăzută și adăugită, proiectul fiind susținut de Banca Transilvania și apărut sub egida Academiei Române – Centrul de Studii Transilvane, recomandat de Revista Sinteza. (Iar pagina e admirabil de elegant tipărită!).
Demersul autorilor a fost tocmai acesta, să transforme axioma din titlul de mai sus în adevăr irefutabil:

Da, „Transilvania este astăzi o parte a României și a Europei în același timp, dar, mai presus de toate, este patria primitoare a tuturor locuitorilor săi.”
Cât sunt dumnealor de supertitrați (Ioan-Aurel Pop – academician, rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale, autor a peste 50 de cărți; Ioan Bolovan, prorectorul acestei celei mai mari universități din România, președinte al Comisiei Internaționale de Demografie Istorică – Geneva), la întâlnirea aceasta cu sala arhiplină de academicieni, universitari, scriitori, jurnaliști, clerici ș.a. cei doi „protagoniști” erau emoționați ca niște studenți în anul I, la primul lor examen oral.
Acest tom – susțin dumnealor -, a fost elaborat de așa natură încât să satisfacă cerințele omului de știință, dar și ale celui de rând. Ambele categorii de intelectuali, urmând să înțeleagă în profunzime de ce Transilvania

„E singurul loc din Europa unde o biserică bizantină stă lângă o bazilică romanică, lângă o biserică gotică și lângă alta barocă, toate vecine cu o sinagogă! De asemenea, singurul loc în care un locaș de cult ortodox este la câțiva pași de unul greco-catolic, de altul romano-catolic, de unul calvin, de altul luteran sau unitarian.”
Și că „trecutul trebuie cunoscut nu pentru încrâncenare și răzbunare, ci pentru destindere și înțelegere.”
În finalul alocuțiunii sale, Ioan Bolovan a parafrazat celebra spusă a lui Ștefan cel Mare, din Apus de Soare:

Căci Transilvania n-a fost a strămoșilor noștri, n-a fost a noastră ori a voastră, ci este a urmașilor voștri în veacul vecilor.
Înainte de a se forma, încă din curte, două cozi de doritori pentru autografe, Dl. Ioan-Aurel Pop încheia astfel:

”Să ne amintim de spusele eminentului istoric clujean David Prodan:

Problemele Transilvaniei să fie rezolvate de istorici, nu de oamenii politici.”»

Cornel Cotuţiu

31 Ianuarie 2017

(Articol preluat din Ziarul Răsunetul-Bistriţa din ziua de 31 Ianuarie 2017,

de la rubrica  La noi.)

 

***

Aţi observat, dragii mei, cum, în câteva cuvinte, ne-a transmis Domnul Cornel Cotuţiu

un balsam pentru sufletul şi spiritul nostru printr-o sinteză reuşită despre un important act de cultură!

Îi mulţumim!

2 Image1876

Cu Iubire și Recunoștință

Jeniţa Naidin

2 Februarie 2017

Bistriţa