Sfânta Icoană de la Nicula

Sfânta Icoană de la Nicula

30 aprilie 2012

 

Am fost, prin grija Domnului, în ziua de Duminică, 29 aprilie 2012, la Mănăstirea Nicula şi am sufletul  plin de linişte.

Iubirea pentru Dumnezeu ne dă energie şi răbdare, astfel încât, a sta la rând mai mult timp ca să fim în faţa Sfintei Icoane a Maicii Domnului este o bucurie şi prilej pentru a ne ruga.

Icoana a fost pictată de preotul ortodox Luca din Iclod în anul 1681 şi vin la ea oameni de pretutindeni.

În cărticica intitulată Sfânta Icoană a Maicii Domnului de la Nicula şi Minunile ei  scrisă de Stareţul Mănăstirii Arhim. Andrei Coroian, Editura Ecclesia, Cluj-Napoca, 2011,  se spune: „…Renumele, vestea şi minunile ei binefăcătoare au depăşit demult graniţele  ţării şi Bisericii noastre româneşti, fiind fără îndoială numărată şi venerată între cele mai vestite icoane făcătoare de minuni ale Ortodoxiei universale. Zugrăvită după rânduiala erminiei bizantine, încadrată în categoria Odighitria (Îndrumătoarea), ea s-a remarcat dintru început prin frumuseţea ei artistică, dar mai ales prin cereasca ei frumuseţe duhovnicească.”

Pr. Profesor Ioan Chirilă îşi începe  astfel Cuvântul înainte al acestei cărticele minunate:

Nu ne vom depărta de la tine, Fecioară că tu izbăveşti pururea… din toate nevoile, … stihuri izvorâte din firea celor care au găsit „liman lin” şi liniştitor ce îmbie pe cei care ezită încă să-şi descopere fericirea nădejdii în razele sau lacrimile Maicii. Oricâte cuvinte am încerca să scriem, oricât de frumos le-am rostui, tot nu ne vom putea apropia de bogăţia şi frumuseţea iubirii Maicii celei călăuzitoare şi pururi rugătoare. De aceea sunt tentat doar să rostesc cuvântul minunat, şi vă îndemn pe fiecare să o faceţi, care-i aduce Mariei strălucirea chipului mângâietor: Mamă!”

Am privit a nu ştiu câta oară Icoana de la Nicula, Icoană care în ziua de 22 februarie 1699 a lăcrimat în văzul tuturor locuitorilor satului Nicula şi din împrejurimi. Voi reveni la Mănăstirea Nicula de câte ori am să pot pentru a-mi hrăni sufletul.

Jeniţa Naidin